Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:46
-00:35:03
+00:30:50
7020 1295
310 / 427
-00:21:40
+00:23:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii