Renata Piotrowska

Trucht Tarchomin Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:10
-00:40:44
+00:40:12
8064 2622 6
249 / 266
-00:13:31
+00:31:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii