Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:24:26
-00:11:23
+00:54:30
9750 7005
19 / 20
-00:02:34
+00:45:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii