Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:52
-00:44:23
+00:33:59
4684 3955
195 / 260
-00:25:14
+00:25:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii