Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:44
-00:48:01
+00:29:15
6823 1333
10 / 27
-00:18:11
+00:11:18
01:00:44
-00:35:05
+00:30:48
7001 1286
18 / 28
-00:30:45
+00:12:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii