Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:10
-00:34:39
+00:31:14
7166 1356
374 / 498
-00:28:08
+00:27:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii