Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:27
-00:32:22
+00:33:31
7878 1668
338 / 427
-00:18:59
+00:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii