Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:17
-00:32:32
+00:33:21
7847 1653
402 / 498
-00:26:01
+00:30:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii