Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:06
-00:45:48
+00:35:08
7069 2020
304 / 380
-00:30:25
+00:27:34
01:01:55
-00:44:50
+00:32:26
8315 2033
365 / 501
-00:27:17
+00:24:35
00:30:13
-00:19:05
+00:12:41
551 551
27 / 63
-00:18:48
+00:08:51
01:01:38
-00:34:11
+00:31:42
7316 1412
291 / 391
-00:24:39
+00:25:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii