Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:53
-00:51:22
+00:27:00
3004 2695
33 / 86
-00:36:16
+00:17:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii