Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:48
-00:49:01
+00:16:52
1199 1138
63 / 427
-00:35:38
+00:09:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii