Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:14
-00:39:25
+00:32:02
3162 782
K35 : 152
143 / 204
-00:23:43
+00:27:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii