Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:33
-00:44:29
+00:34:51
6054 1852
K30 : 856
273 / 335
-00:23:50
+00:30:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii