Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:20
-00:19:29
+00:46:24
9589 2650
490 / 498
-00:12:58
+00:43:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii