Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:39
-00:32:31
+00:41:19
7822 5296
M30 : 2304
337 / 372
-00:16:38
+00:36:05
00:49:09
-00:46:40
+00:19:13
2028 1917
94 / 427
-00:33:17
+00:11:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii