Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:17
-00:29:53
+00:43:57
8105 2703
K30 : 1283
356 / 373
-00:14:49
+00:40:09
00:41:47
-01:04:58
+00:12:18
254 12
12 / 559
-00:44:46
+00:10:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii