Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:06
-00:45:39
+00:31:37
7971 1850
405 / 592
-00:23:40
+00:23:58
00:56:48
-00:39:01
+00:26:52
5389 668
235 / 427
-00:25:38
+00:19:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii