Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:12
-00:22:47
+00:37:15
5537 1862
K30 : 434
231 / 257
-00:11:26
+00:33:25
00:33:03
-00:16:15
+00:15:31
949 949
61 / 91
-00:09:38
+00:08:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii