Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:50
-00:40:55
+00:36:21
9738 6928
384 / 461
-00:23:20
+00:27:20
00:59:55
-00:35:54
+00:29:59
6723 5561
274 / 403
-00:24:47
+00:24:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii