Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:29
-00:39:46
+00:38:36
5442 1013
226 / 260
-00:28:57
+00:33:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii