Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:02
-00:45:52
+00:35:04
7055 2013
312 / 388
-00:22:51
+00:27:32
00:29:42
-00:30:35
+00:13:05
619 619
33 / 97
-00:10:11
+00:08:44
00:56:13
-00:50:32
+00:26:44
5475 816
276 / 599
-00:32:05
+00:22:34
00:54:49
-00:41:00
+00:24:53
4493 453
229 / 498
-00:34:29
+00:21:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii