Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:06
-00:50:39
+00:26:37
5418 797
48 / 102
-00:23:20
+00:18:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii