Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:21:13
-00:25:21
+00:51:36
8362 6256
305 / 309
-00:10:36
+00:45:42
01:20:12
-00:28:03
+00:50:19
6374 4883
257 / 260
-00:08:54
+00:41:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii