Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:33
-01:01:12
+00:16:04
864 824
35 / 476
-00:51:23
+00:13:23
00:49:26
-00:46:23
+00:19:30
2142 2021
75 / 333
-00:34:20
+00:16:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii