Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:53
-00:30:56
+00:34:57
8253 1856
349 / 427
-00:17:33
+00:27:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii