Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:22
-00:24:27
+00:41:26
9273 2456
380 / 403
-00:13:20
+00:35:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii