Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:44
-00:47:10
+00:33:46
6717 1813
72 / 99
-00:20:08
+00:33:44
00:50:56
-00:44:53
+00:21:00
2776 189
53 / 128
-00:26:57
+00:16:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii