Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:23
-00:35:59
+00:37:02
6619 2051
K30 : 985
290 / 341
-00:18:58
+00:32:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii