Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:17
-00:21:32
+00:44:21
9492 2592
417 / 427
-00:08:09
+00:37:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii