Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:32
-00:47:22
+00:33:34
6660 1779
256 / 345
-00:22:36
+00:27:51
01:04:12
-00:31:37
+00:34:16
8075 1770
342 / 403
-00:20:30
+00:28:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii