Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:14
-00:43:40
+00:37:16
7563 5244
268 / 311
-00:25:41
+00:33:57
00:47:21
-00:59:24
+00:17:52
1381 1307
51 / 476
-00:49:35
+00:15:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii