Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:05
-00:48:40
+00:28:36
6495 1200
330 / 599
-00:30:13
+00:24:26
01:05:43
-00:30:06
+00:35:47
8445 1960
432 / 498
-00:23:35
+00:32:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii