Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:23:26
-00:23:08
+00:53:49
8409 6279
96 / 97
-00:10:12
+00:47:59
00:52:03
-00:56:42
+00:23:17
1999 1881
24 / 97
-00:41:37
+00:16:18
01:22:38
-00:25:37
+00:52:45
6453 4920
84 / 85
-00:03:47
+00:45:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii