Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:08
-00:30:41
+00:35:12
8331 1894
426 / 498
-00:24:10
+00:31:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii