Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:01
-00:47:44
+00:29:32
6973 5576
33 / 55
-00:23:14
+00:19:45
00:51:00
-00:44:49
+00:21:04
2809 2619
16 / 53
-00:28:50
+00:11:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii