Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:52
-01:00:53
+00:16:23
944 900
11 / 102
-00:33:34
+00:08:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii