Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:39
-00:43:06
+00:34:10
8979 2375
185 / 244
-00:29:24
+00:24:22
00:54:37
-00:41:12
+00:24:41
4393 435
83 / 202
-00:25:21
+00:18:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii