Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:35
-00:22:14
+00:43:39
9454 2574
334 / 339
-00:16:58
+00:33:53
01:10:15
-00:36:19
+00:40:38
7696 1744
280 / 309
-00:21:34
+00:34:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii