Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:16
-00:38:18
+00:38:39
7400 5815
288 / 336
-00:30:33
+00:31:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii