Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:25
-00:37:20
+00:39:56
10639 7282
422 / 461
-00:19:45
+00:30:55
01:10:04
-00:36:30
+00:40:27
7676 5947
298 / 316
-00:20:57
+00:35:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii