Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:34
-01:10:00
+00:06:57
34 3
4 / 247
-00:47:23
+00:03:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii