Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:56
-00:45:38
+00:31:19
5698 4864
50 / 67
-00:26:43
+00:20:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii