Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:22
-01:10:12
+00:06:45
27 26
3 / 247
-00:47:35
+00:02:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii