Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:17
-00:54:17
+00:22:40
2600 165
86 / 247
-00:31:40
+00:18:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii