Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:10
-00:44:35
+00:32:41
8440 6356
53 / 84
-00:34:48
+00:20:19
01:07:28
-00:28:21
+00:37:32
8796 6640
93 / 106
-00:14:11
+00:28:20
01:04:39
-00:41:55
+00:35:02
6672 5435
70 / 98
-00:26:38
+00:24:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii