Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:37
-00:42:08
+00:37:51
5772 1041
222 / 260
-00:24:20
+00:31:13
01:12:24
-00:35:51
+00:42:31
5862 1209
239 / 260
-00:25:02
+00:37:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii