Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:12
-00:27:37
+00:38:16
8927 2231
457 / 498
-00:21:06
+00:34:59
01:08:16
-00:39:59
+00:38:23
5409 1001
203 / 250
-00:24:07
+00:37:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii