Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:02
-00:18:16
+00:13:30
652 652
34 / 86
-00:09:35
+00:13:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii