Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:26
-00:35:49
+00:42:33
5866 1212
244 / 260
-00:16:40
+00:34:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii