Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:19
-00:27:26
+00:49:50
11704 4052
457 / 461
-00:09:51
+00:40:49
00:41:23
-00:07:55
+00:23:51
1570 1570
57 / 57
+00:18:40
01:24:42
-00:11:07
+00:54:46
9752 2746
403 / 403
+00:48:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii